DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

Naszym celem jest produkcja, sprzedaż sprzętu i wyposażenia ze stali nierdzewnej dla przetwórstwa mięsnego, gastronomii, cukiernictwa, piekarnictwa oraz farmacji i przemysłu kosmetycznego, a także realizacja zamówień specjalnych, niezawodnych i bezpiecznych w użytkowaniu, na poziomie spełniającym wymagania i oczekiwania klientów krajowych i zagranicznych.

Aby osiągnąć wyznaczone cele Prezes PPHU Zakład Ślusarski „LASKUS” ustala następującą POLITYKĘ JAKOŚCI:

 • zadowolenie naszego klienta i bezpieczeństwo podczas użytkowania naszych wyrobów stawiamy na pierwszym miejscu,
 • dlatego też elastycznie i natychmiastowo reagujemy na wszelkie sygnały z rynku dotyczące jakości oferowanych przez nas produktów.
 • ciągle śledzimy światowy postęp w zakresie nowych technologii produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej, dokonujemy
 • selekcji, a następnie wdrażamy te technologie, które charakteryzują się wyższą jakością, wydajnością i niższymi kosztami produkcji;
 • stale wzbogacamy naszą ofertę asortymentową poprzez samodzielne opracowywanie nowych wyrobów, które lepiej
 • zaspakajają wymagania i oczekiwania naszych klientów:
 • realizujemy, na życzenie klienta, zamówienia nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika:
 • zatrudniamy pracowników o określonych kwalifikacjach i dokonujemy ich oceny:
 • zapewniamy naszym pracownikom warunki do doskonalenia i zdobywania nowych, zgodnych z potrzebami firmy,
 • kwalifikacji zawodowych, a także do zgłębiania wiedzy w zakresie szeroko pojętej problematyki jakości:
 • komponenty i surowce zakupujemy u dostawców sprawdzonych i przestrzegających krajowych oraz światowych norm
 • bezpieczeństwa i jakości:
 • pracujemy w zgodzie ze środowiskiem poprzez minimalizowanie oddziaływania na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom:
 • stale podnosimy świadomość, że za jakość i wpływ na środowisko odpowiedzialny jest każdy pracownik:

Pełne zrozumienie i realizacja założeń POLITYKI JAKOŚCI, zaangażowanie w wykonywaną pracę, odpowiedzialność każdego pracownika, jako reprezentanta firmy, na każdym odcinku pracy oraz zobowiązanie kierownictwa „LASKUS” do respektowania wszystkich ustaleń w tym zakresie zapewniają osiąganie wyznaczonych celów.

PREZES LASKUS